Περιήγηση στο εργοστάσιο

ΠΑΛΗΑΝΘΡΩΠΟΣ

Τομή

Αποθήκη τελικών προϊόντων

Επιθεώρηση

Εργαστήριο επεξεργασίας υλικού

Συσκευασία

Αποθήκη ανταλλακτικών

Ράψιμο

Αποστολή

.